Getuigenissen van het eerste uur…

40 jaar veteranentreffen.

Het veteranentreffen maakt deel uit van de geschiedenis van MTO.
De club is oorspronkelijk eind 1968 gesticht door P. Blondeel en mijzelf onder de naam Ostend Motorclub de Baanduivels.Veel motoren waren er toen niet, wel bromfietsen.
In mei 1970(toen de heropleving van de motorfiets startte) ging een vergadering door met een hervorming, die een uitgebreid bestuur als gevolg had (met J. Olsen als voorzitter) en een naamsverandering “Motortoerisme de Baanduivels Oostende.
Daaruit voortvloeiend ontstonden een aantal grote organisaties.
– 1972: int. Sinterklaastreffen (Koninginnehof)
– 1975: zijspantreffen
– 1975: opening eigen lokaal De Sidecar (Voorhavenlaan)
– 1977: veteranentreffen
Door omstandigheden was ik in 1977 niet meer in het toenmalige bestuur, Patrick Blondeel was er wel nog ondervoorzitter. Ik nam wel deel aan de organisaties.

Het eerste veteranen treffen ging door op zaterdag 1 oktober 1977.
Inschrijving was 200 fr en ging door in het lokaal de Side Car. (start en aankomst)
Er was een rondrit voorzien met halte(s) en af te leggen proeven (volksspelen).
De motorfiets moest minstens 20 jaar oud zijn.
Je kreeg het eerste jaar een aandenken (medaille) met op de achterzijde je naam en merk van de motor (denkelijk was voorinschrijving verplicht).
Ik nam deel met een Whyzer, mijn tweede Whyzer die ik toen had was toen bemand door Ronald Florens (heden nog inrichter van Oude Klepper Parade).
Ik denk dat er het eerste jaar er ongeveer veertig motoren deelnamen, echt nog niet internationaal (alhoewel één franse bromfiets) maar meer regionale deelnemers.
De foto waar wij beiden op staan is zeker van het eerste jaar.
De andere foto’s zijn van mezelf en van P. Blondeel dateren van de beginjaren (tot 1980),
zonder jaartal.
Zowel Patrick als ikzelf namen deel aan diverse Veteranentreffen, maar niet aan alle.

Getekend Willy Dumarey